Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

14,304

Wielkość ubytku [MW]

3,194

Początek zdarzenia

2018-12-05 10:50

Koniec zdarzenia

2018-12-05 12:20