Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3 mw

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

15.01.2021 20:20

Koniec zdarzenia

15.01.2021 21:55