Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

14,304

Wielkość ubytku [MW]

3,194

Początek zdarzenia

2021-01-16 godz.: 6:00

Koniec zdarzenia

2021-01-16 godzi.: 12:30