Zdarzenie

Wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,3 MW

Początek zdarzenia

25.06.2021 04:07

Koniec zdarzenia

25.06.2021 6:56