Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8.3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4.3 MW

Początek zdarzenia

20.04.2021 14:40

Koniec zdarzenia

20.04.2021 18:00