Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,3

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

04.02.2021   09:37

Koniec zdarzenia

04.02.2021   12:15