Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

10.12.2020   19:55

Koniec zdarzenia

10.12.2020   23:01