Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

22.11.2020   23:55

Koniec zdarzenia

28.11.2020   16:17