Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

21.10.2021  8:21

Koniec zdarzenia

21.10.2021 13:32