Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

18.10.2021  10:45

Koniec zdarzenia

18.10.2021  12:23