Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

24.06.2021 23:30

Koniec zdarzenia

25.06.2021 02:27