Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3 mw

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

15.12.2020 08:11  

Koniec zdarzenia

22.12.2020 16:50