Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3 mw

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

12.12.2020 02:27

Koniec zdarzenia

12.12.2020 11:30