Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,0 mw

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

05.12.2020 07:02

Koniec zdarzenia

05.12.2020 08:20