Leszek Muras

Prokurent

Pan Leszek Muras ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki jako inżynier informatyki, a następnie Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania jako magister informatyki w zarządzaniu. Ponadto jest absolwentem Studiów Podyplomowych z zakresu controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył liczne kursy z obszaru controllingu, taryfikacji oraz kurs dla  kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w obszarze energetyki, planowania i analiz ekonomicznych, taryfikacji ciepła i energii elektrycznej, analiz inwestycyjnych, controllingu, realizacji projektów oraz budowania rozwiązań IT dedykowanych obszarom ekonomii i energetyki.

Z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (wcześniej SEJ SA) związany jest od 2001 roku. Pracował w obszarze inwestycji i remontów, energetyki, planowania, analiz ekonomicznych i controllingu; obecnie jest Dyrektorem Biura Controllingu.

Prokurent PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA reprezentuje spółkę podczas czynności prawnych dokonywanych przez Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

Oświadczenie Pana Leszka Murasa z dnia 01.02.2019 roku

Pan Leszek Muras - Prokurent PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA zaświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Leszek Muras pełni aktualnie funkcje w następujących podmiotach:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA – Prokurent od maja 2018 roku;

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA – Dyrektor Biura Controllingu.