Leszek Muras

Prokurent

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki (kierunek: informatyka), a następnie Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania (kierunek: informatyka w zarządzaniu). Ponadto ukończył studia podyplomowe na następujących kierunkach:

  • Controlling w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,
  • Master of Corporate Governance na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w obszarze energetyki, planowania i analiz ekonomicznych, taryfikacji ciepła i energii elektrycznej, analiz inwestycyjnych, controllingu oraz realizacji projektów i budowania rozwiązań IT dedykowanych obszarom ekonomii i energetyki.

Z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (wcześniej SEJ SA) związany jest od 2001 roku, pracował w obszarze inwestycji i remontów, energetyki oraz planowania, analiz ekonomicznych i controllingu. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Efektywności Biznesu.

Prokurent PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA reprezentuje spółkę podczas czynności prawnych dokonywanych przez Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

Oświadczenie Pana Leszka Murasa z dnia 01.02.2019 roku

Pan Leszek Muras - Prokurent PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA zaświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Leszek Muras pełni aktualnie funkcje w następujących podmiotach:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA – Dyrektor Departamentu Efektywności Biznesu

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA – Prokurent od maja 2018 roku.