Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 10 lutego 2017 r. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 10.02.2017 r. odwołała  Grażynę Bulę z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych  Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  Jednocześnie Rada Nadzorcza SEJ S.A.  powołała Pawła Szczeszka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Pawła Strączyńskiego do Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. na aktualną  VII kadencję, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.