zdjęcie

W poniedziałek, 18 grudnia br. w Urzędzie Miasta Rybnika podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania Rybnika w ciepło systemowe. Dokument sygnowali przedstawiciele firm: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. oraz Miasta Rybnik.

W poniedziałek, 18 grudnia br. w Urzędzie Miasta Rybnika podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania Rybnika w ciepło systemowe. Dokument sygnowali przedstawiciele firm: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. oraz Miasta Rybnik.Ze strony PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. porozumienie podpisali: Marek Rusakiewicz – Prezes Zarządu oraz Paweł Szczeszek – Zastępca Prezesa Zarządu. PGE Energia Ciepła S.A. reprezentowali: Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu i Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, a Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.: Jacek Długosz – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Oddziału Zakład Elektrociepłownie i Jerzy Wałach – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych Oddziału Zakład Elektrociepłownie.

W imieniu Miasta dokument sygnował prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali, że zarówno indywidualnie, jak i we wzajemnej współpracy, dążyć będą do  realizacji projektu polegającego na: przebudowie Elektrowni w Rybniku, w sposób umożliwiający produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, w sposób adekwatny do potrzeb miejskiego systemu ciepłowniczego,  połączeniu miejskiego systemu ciepłowniczego z Elektrownią w Rybniku oraz przeprowadzeniu w możliwie krótkim terminie niezbędnych analiz w tym zakresie. Podstawowym celem przyświecającym zawartemu porozumieniu jest zapewnienie od 1 września 2022 roku nieprzerwanej dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie  wytwarzania i dystrybucji ciepła.

- Podpisane dziś porozumienie to wstępny, ale ważny krok w kierunku realizacji inwestycji, pozwalającej w przyszłości ogrzewać Rybnik ciepłem z rybnickiej elektrowni – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Deklarowana współpraca jest idealnym rozwiązaniem dla Rybnika – producentem węgla w regionie jest Polska Grupa Górnicza, właścicielem sieci ciepłowniczej w Rybniku – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika, a rybnicka Elektrownia, producent energii, została zaś przejęta przez Polską Grupę Energetyczną. Wszystkie trzy podmioty to spółki skarbu państwa. Miasto również jest gotowe do współpracy. W granicach przewidzianych prawem i w ramach realizacji swoich kompetencji, będziemy wspierać działania pozostałych stron. Myślę tutaj o pomocy przy pozyskiwaniu stosownych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, wspieraniu działań przedsiębiorstw zmierzających do likwidacji niskiej emisji poprzez przyłączenie budynków do systemu ciepłowniczego czy wspieraniu starań o uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych – dodaje prezydent.

W najbliższych dniach powołana zostanie grupa robocza dla sprawnej realizacji zapisów podpisanego Porozumienia. Najważniejsze ustalenia podpisanej deklaracji: 

  • PGE EC  zobowiązało się do podjęcia niezbędnych prac, mających na celu realizację  projektu budowy członu ciepłowniczego zasilanego z wyposażonych w układy ciepłownicze dwóch bloków energetycznych w Elektrowni w Rybniku. Harmonogram realizacji projektu powinien zostać przedstawiony do 15.03.2018 r.
  • PGNiG TERMIKA EP zadeklarowało wolę realizacji projektu dostosowania miejskiego systemu ciepłowniczego do zmiany kierunku zasilenia oraz budowy rurociągu łączącego MSC z obiektami  w Elektrowni w Rybniku.
  • PGNiG TERMIKA EP oraz PGG podejmą wspólnie kroki  w celu rozwiązania problemu ciągłości dostawy ciepła do KWK ROW Ruch Chwałowice oraz dzielnicy Chwałowice od 01.09.2022 r.