PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA to nowa spółka powstała z połączenia dwóch firm: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (dawnej Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA) i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. Decyzja Sądu Rejonowego w Gliwicach o rejestracji nowego podmiotu z dn. 01.09.2017 r. kończy proces integracji obu firm.

Połączenie firm to jeden z istotnych celów wyznaczonych przez Właściciela – PGNiG TERMIKA SA dzięki któremu stworzony zostanie solidny fundament do dalszego rozwoju spółki, poprawy jej efektywności i skutecznego konkurowania na rynku. Dzięki wspólnej nazwie, silnie identyfikującej połączony podmiot z grupą kapitałową PGNiG, nowy podmiot zyskuje większą wiarygodność i rozpoznawalność.

Wierzymy, że podjęte działania są korzystne zarówno dla spółek, jak i naszych pracowników – powiedział Marek Rusakiewicz – prezes zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA. – Jestem przekonany, że połączenie obu firm i budowa jednej wspólnej marki sprawią, że wzmocnimy naszą pozycję na śląskim rynku energetycznym i ciepłowniczym, osiągając wymierne korzyści oraz wiele wspólnych sukcesów – dodał.

Fuzja nie ma wpływu na relacje z klientami i kontrahentami spółki. Nadal będą świadczone usługi dostaw ciepła do mieszkańców, na terenie których połączony podmiot świadczy usługi. Dodatkowo spółka będzie produkować energię elektryczną i cieplną dla potrzeb przemysłowych jak również sprężone powietrze i chłód na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Priorytetem dla połączonego podmiotu jest świadczenie najwyższej jakości usług i satysfakcja klienta.