zdjęcie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA, powołało 9 marca 2021 roku Zarząd na nową, wspólną IX kadencję (2021-2023).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa (PTEP), po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego, powołało 9 marca br. na wspólną IX kadencję (2021-2023) Zarząd Spółki w składzie:

Pana Krzysztofa Zalewskiego – na funkcję Prezesa Zarządu,

Pana Artura Michałowskiego – na funkcję Członka Zarządu,

Pana Sławomira Błażeja – na funkcję Członka Zarządu.