Zdarzenie

Wyłączenie silnika kogeneracji

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

2

Wielkość ubytku [MW]

1

Początek zdarzenia

18.08.2021 7:00

Koniec zdarzenia

18.08.2021 14:00