Krzysztof Zalewski

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo - Wydział Prawa i Administracji oraz angielskojęzycznych studiów w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonej przez Cambridge University. Ukończył również, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości a także studia Master of Business Administration prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa w Warszawie.

W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o.

W latach 2007 – 2016 pracował w PERN S.A., gdzie od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Prawnego. W latach 2013 – 2014 był Radcą Prawnym w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

Od czerwca 2016 roku do września 2020 roku był Prezesem Zarządu Naftoserwis sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej PERN. Zaś od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku był także Prezesem Zarządu Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o., koordynując proces połączenia tej spółki z Naftoserwis sp. z o.o.

Oświadczenia Pana Krzysztofa Zalewskiego z dnia 29 września 2020 r.

Pan Krzysztof Zalewski – Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.