Chłód i sprężone powietrze dla kopalń

Pomagamy górnikom w pracy

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło i energię elektryczną, ale także sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła w 2000 r. Skojarzony Układ Energetyczno-Chłodniczy, tworzący powierzchniową część centralnej klimatyzacji KWK „Pniówek” w Pawłowicach Śląskich, który do dziś produkuje chłód w trójgeneracji.

Decyzja o budowie klimatyzacji w KWK „Pniówek” podyktowana była koniecznością poprawy warunków pracy pod ziemią, gdzie ze względu na przekraczanie dopuszczalnych temperatur powietrza czas pracy musiał ulegać skróceniu, a także perspektywą eksploatacji niższych pokładów, gdzie warunki geotermiczne stają się jeszcze trudniejsze.

Dzięki zastosowaniu urządzeń chłodniczych nie tylko poprawiły się warunki pracy górników pod ziemią, ale także zwiększył się stopień wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń, co przyniosło konkretny efekt ekologiczny, oraz nastąpiło maksymalne wykorzystanie energii gazu poprzez produkcję w skojarzeniu energii elektrycznej, cieplnej i chłodu.

Sprężone powietrze jest obecnie produkowane w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka), Zakładzie Pniówek i Zakładzie Suszec. Wytwarzanie sprężonego powietrza odbywa się w oparciu o elektrosprężarki. Głównymi odbiorcami tego medium są kopalnie JSW oraz kopalnie SRK.