Potencjał produkcyjny

Koncesje

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA swoją działalność prowadzi w oparciu o koncesje uzyskane z Urzędu Regulacji Energetyki oraz w oparciu o zatwierdzone przez ten urząd taryfy.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jest:

Zdolności produkcyjne

Moce produkcyjne zainstalowane w energii elektrycznej, energii cieplnej, energii chłodniczej oraz w sprężonym powietrzu przedstawiono w poniższej tabeli.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKŁADY PTEP SA
ZOFIÓWKA MOSZCZENICA PNIÓWEK SUSZEC WODZISŁAW ŻORY RACIBÓRZ KOTŁOWNIE LOKALNE RAZEM
Moc zainstalowana w energii elektrycznej [MWe]   83,080  9,164  18,244   5,960   2,240 - - - 118,688
Moc zainstalowana w energii cieplnej [MWt] 304,671 66,200  72,260 10,600 58,635 101,762 91,185 3,092 708,405
Moc osiągalna w energii cieplnej [MWt] 216,871 66,200  72,260 10,600 58,635 101,762 91,185 3,092 620,605
Moc zainstalowana w energii chłodniczej [MWch] - -  18,463 - - - -     18,463
Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h] 117,000 - 123,000   - - -   240,000