Wyłączenie turbogeneratora nr 2 o mocy 32,000 MW w EC Zofiówka

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

64,000

Wielkość ubytku [MW]

32,000

Początek zdarzenia

2016-09-16  15:13

Koniec zdarzenia

2017-09-16   19:14