Planowane inwestycje

PLANOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

 

Dostosowanie urządzeń spółki do wymogów ochrony środowiska.

Jest to grupa inwestycji mających dostosować urządzenia wytwórcze Spółki do ciągle zaostrzających się wymagań emisyjnych, obecnie w szczególności wynikających z konkluzji BAT. Pierwszy etap dostosowania urządzeń zakończony został przed 2016 r. w związku z wejściem w życie ostrzejszych norm środowiskowych dyrektywy IED. Kolejne etapy zostały poprzedzone analizami pod kątem ekonomicznym jak również ekologicznym, w wyniku których ustalono następujące kierunki dostosowania istniejących źródeł, podlegających obecnie pod wymagania konkluzji BAT:

a)     Zakład Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka):

Ø  Dostosowanie kotła fluidalnego CFB do wymogów emisyjnych konkluzji BAT. W zakresie większości emisji kocioł już obecnie spełnia wymagania.

Ø  Dostosowanie kotła ciepłowniczego WP-70 do wymogów emisyjnych konkluzji BAT, jako kotła szczytowego 1 500 h/rok i dostosowanie go do wymagań konkluzji BAT z uwzględnieniem uzyskanego odstępstwa czasowego do końca 2023 r.;

b)     Oddział „Moszczenica”, Zakład Racibórz, Zakład Żory:

Ø  Ograniczenie do niezbędnego minimum mocy w paliwie węglowym celem przekształcenia podległości instalacji spod konkluzji BAT na podległość pod Dyrektywę MCP przed 2023 r., w tym konwersja paliwa węglowego na paliwo gazowe i olej opałowy oraz dostosowanie do wymogów emisyjnych Dyrektywy MCP przed 2025 r., z uwzględnieniem możliwego odstępstwa czasowego do końca 2029 r.

 

Program poprawy efektywności na lata 2020-2030

 

W celu poprawy efektywności Spółki zarówno w obszarze wytwarzania jak również redukcji kosztów stałych zidentyfikowano szereg działań. Najważniejsze z nich to działania skoncentrowane na poprawie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez dociążenie cieplne bloku CFB w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka). Na działania te składają się dwa projekty:

 

1. Połączenie systemów ciepłowniczych Zakładu Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka) i Zakładu Pniówek.

Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej, pozwalającej na zwiększenie wykorzystania bloku CFB w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka) poprzez zasilenie Zakładu Pniówek. Obecnie blok CFB zasila odbiorców ciepła wyłącznie w Jastrzębiu-Zdroju.

W wyniku połączenia sieci ciepłowniczych Spółka uzyska następujące efekty:

 

2. Program rozwoju rynku ciepłej wody użytkowej dla Jastrzębia-Zdroju.

Projekt będzie polegał na zabudowie lub modernizacji niezbędnej infrastruktury w postaci przyłączy i węzłów cieplnych dla odbiorców w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie obecnie Spółka dostarcza ciepło wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.).

W wyniku realizacji projektu Spółka spodziewa się uzyskać następujące efekty: