Realizowane inwestycje

AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika

Podstawą produkcji ciepła będą nowe układy kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych, natomiast nowe kotły gazowe będą uzupełniały produkcję. Na bazie szeregu analiz przyjęto do realizacji model techniczny projektu zakładający budowę rozproszonych ciepłowni gazowych w sześciu różnych lokalizacjach na terenie Rybnika. Każda z nowych ciepłowni gazowych będzie odrębnym, samodzielnym obiektem energetycznego spalania paliw, który współpracować będzie z pozostałymi w celu zapewnienia dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego, jednakże ale pod każdym innym względem będzie niezależnym ruchowo obiektem.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji do użytku zostały oddane dwa źródła gazowe znajdujące się przy ul. 3 Maja – Rondo Chwałowickie (Lokalizacja 5) i ul. Energetyków (Lokalizacja 6) w Rybniku. Oba gazowe źródła ciepła powstały od podstaw tj. od uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy nowych obiektów (budynków, kontenerów) po realizacje obiektową związaną z zabudową parku maszyn (układy technologiczne, pompownie, kotły, układy elektryczne, rozdzielnie SN). Przedmiotowe ciepłownie gazowe to dwa bliźniacze obiekty, każdy z nich jest wyposażony w dwa kotły gazowe Danstoker Global 13 o mocy 9,4 MW, układ pompowy, rozdzielnie średniego nacięcia, transformator, rozdzielnię niskiego napięcia oraz układ sterowania. Obiekty są wybudowane jako źródła mogące produkować ciepło niezależnie, lub wspólnie na jedną sieć ciepłowniczą. Suma mocy źródeł gazowych na dzień dzisiejszy wynosi 36,8 MW. W zakresie nadchodzącego sezonu grzewczego produkcja energii cieplnej dla Miasta Rybnika będzie się odbywać na bazie współpracy z przedmiotowymi źródłami.

Docelowo po finalizacji całości procesu inwestycyjnego na sieć ciepłowniczą Rybnika będzie pracować sześć ciepłowni gazowy - zgodnie z poniższym zestawieniem podzielonym na lokalizacje źródeł:

 

Budowa instalacji kogeneracyjnej na terenie Zakładu Żory Oddział Czerwionka-Leszczyny.

Budowa układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym pozwoli na: poszerzenie działalności Oddziału o sprzedaż energii elektrycznej lub wykorzystanie jej na potrzeby własne, produkcję ciepła w oparciu o kogenerację w ciągu całego roku, obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Modernizacja skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w Zakładzie Pniówek, celem zwiększenia mocy chłodniczej SUECh dla potrzeb centralnej klimatyzacji JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie mocy układu energetyczno-chłodniczego z 10 MWch do 13 MWch. Wynika to ze zwiększających się potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” na odbiór ciepła z urządzeń klimatyzacji wyrobisk górniczych. Na chwilę obecną dokonano wymiana chłodziarki sprężarkowej oraz wymiany dwóchchodziarek absorpcyjnych. W trakcie realizacji jest wydzielenie istniejącej pompowni sprężarek z obecnego układu chłodzenia oraz budowa nowej chłodni dla spręzarkowni a także modernizacja istniejącej chłodni wentylatorowej, modernizacja pompowni SUE-Ch oraz budowa rurociągów wody chłodzącej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa istniejącej chłodni wentylatorowej o jedną celkę oraz wymiana kolejnej chłodziarki absorpcyjne. Budowa kotłów awaryjno-szczytowych w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój. Celem realizowanego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie niezbędnego poziomu rezerwowania mocy wytwórczych na potrzeby dostaw ciepła dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Projekt Gaz Suszec.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji pozyskania metanu ze złoża po byłej kopalni w Suszcu wraz z budową nowego przyłącza elektroenergetycznego dla wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej.

 

Budowa nowych przyłączy na terenie działania PTEP S.A.

Trwa pozyskiwanie wykonawców na budowę nowych przyłączy według dostarczanych projektów przez PTEP S.A.