Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 3,916MW w Zakładzie Suszec

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

10,6

Wielkość ubytku [MW]

3,9

Początek zdarzenia

2021-11-02  3:23

Koniec zdarzenia

2021-11-02  6:37