Wykonywanie prac serwisowych na podstawowych urządzeniach energetycznych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w latach 2022 – 2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

Termin składania ofert: 15.11.2021r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/290612/wykonywanie-prac-serwisowych-na-podstawowych-urzadzeniach-energetycznych-w-pgnig-termika-energetyka-przemyslowa-s-a-w-latach-2022-2023