Przetarg nr 1/EZWM/2021

Przetarg nieograniczony pisemny, jednoetapowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach 3074/76, o powierzchni 62 m2 i 3080/234 i powierzchni 70 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 38,4 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00042768/7, położona w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ul. Pszczyńskiej, w obrębie Jastrzębie Dolne.

 

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w dniu 2 grudnia 2021 r. zatwierdził wybór oferty z oferowaną ceną netto 27.027,00 zł.