Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w Oddziale Moszczenica

darzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

22.08.2021  24:00

Koniec zdarzenia

06.10.2021  10:57