Wyłączenie silnika Kogeneracji nr 1 o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śląski

Zdarzenie  

Wyłączenie silnika Kogeneracji nr 1 o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śląski

Typ zdarzenia  

Planowe, zchładzanie sieci

Moc zainstalowana [MW]  

2

Wielkość ubytku [MW]   

2

Początek zdarzenia  10-08-2021 00'00

10-08-2021 00'00

Koniec zdarzenia  10-08-2021 05'00

10-08-2021 05'00