Rozliczenia w postaci elektronicznej

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych.

Informujemy, że PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej dystrybucja@termika.pgnig.pl . Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu:  (+ 48) 32 753 76 50.