Wyłączenie turbogeneratora nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjny

Moc zainstalowana [MW]

113

Wielkość ubytku [MW]

81

Początek zdarzenia

19.01.2021r. godz. 11:25

Koniec zdarzenia

19.01.2021. godz. 15:54