Wyłączenie turbogeneratora nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryne

Moc zainstalowana [MW]

113

Wielkość ubytku [MW]

81

Początek zdarzenia

1.01.2021 godz.17:15

Koniec zdarzenia

1.01.2021 godz.17:53