Dokumenty do pobrania

Dystrybucja energii elektrycznej

Z dniem 01.11.2017 r. spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stała się operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).