Zakład Jastrzębie-Zdrój

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Zakład Jastrzębie-Zdrój (dawniej Elektrociepłownia „Zofiówka”) produkuje nie tylko ciepło i energię elektryczną, ale również dostarcza sprężone powietrze do pobliskiej kopalni „Zofiówka”, które ułatwia pracę górników pod ziemią.

Uruchomiona w 2018 roku nowa instalacja – blok fluidalny CFB o mocy około 75 MWe ogranicza wpływ funkcjonowania elektrociepłowni na środowisko i poprawia jakość życia mieszkańców. Produkcja prowadzona jest w pełnej zgodność z wymaganiami dyrektywy IED, z większą sprawnością wytwarzania oraz przy pełnym zaspokojeniu planowanego zapotrzebowania odbiorców zewnętrznych na ciepło i energię elektryczną.

Blok CFB przeznaczony został do pracy w podstawie ciepłowniczej, co pozwala na uzyskanie maksymalnych sprawności produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Kocioł opalany jest mieszanką paliw: węglem kamiennym, niskokalorycznym paliwem węglowym, biomasą oraz gazem z odmetanowania kopalń.

W lipcu 2014 dokonano modernizacji elektrofiltru WP-70 nr 5 wraz z układem odbioru i transportu popiołu, w 2015 roku zamontowano nowy komin stalowy o wysokości 90 m, zbudowano instalację odazotowania kotła WP-70 nr 5, a w styczniu 2016 oddano do użytku instalację odsiarczania spalin.

Realizacja budowy nowego komina, instalacji odazotowania i odsiarczania spalin była jednym z elementów programu inwestycyjnego, który ma za zadanie dostosowanie w latach 2013 – 2023 urządzeń działających w elektrociepłowni do wymagań krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Jastrzębie-Zdrój
Wiesław Pawliczek

Kontakt

Zakład Jastrzębie-Zdrój 

Oddział Moszczenica

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Oddział Moszczenica jest w stanie pokryć zapotrzebowanie 2/3 obszaru zasilanego przez Zakład Jastrzębie-Zdrój (dawniej Elektrociepłownia „Zofiówka”), dzięki temu odbiorcy ciepła na terenie Jastrzębia-Zdroju mają zapewnione ciągłość i bezpieczeństwo dostaw.

Układ technologiczny Oddziału Moszczenica jest rozwiązany w taki sposób, że każde z urządzeń w przypadku awarii może zostać zastąpione przez inne urządzenie.

W zakładzie pracują w sposób ciągły 2 instalacje wysokosprawnej kogeneracji oparte na silnikach gazowych zasilanych gazem z odmetanowania kopalń. Dzięki energetycznemu wykorzystaniu metanu z kopalń możliwe jest zmniejszenie zużycia innych paliw w systemach energetycznych oraz zmniejszenie szkodliwej emisji metanu do atmosfery.

Układ parowy jest układem kolektorowym, co obecnie jest już rzadkością, został wyparty przez układ blokowy.

Spaliny z kotłów parowych oczyszczane są w elektrofiltrach, a z kotłów wodnych w nowoczesnych filtrach workowych. Nad czystością spalin czuwa ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Jastrzębie-Zdrój
Wiesław Pawliczek

Kontakt