Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb przemysłowych oraz dla mieszkańców regionu: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Kuźni Raciborskiej i innych oraz produkcja sprężonego powietrza i chłodu dla potrzeb kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie stałej dyspozycyjności, ciągłości dostaw i parametrów produkowanych mediów odpowiednio do wymagań klientów oraz uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w zakresie mediów energetycznych poprzez efektywne zarządzanie kosztami, przy spełnieniu wymagań przepisów prawnych i innych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z realizacją powyższych celów Spółka określiła niniejszą politykę, którą konsekwentnie realizuje poprzez:

Gwarancją spełnienia przyjętej polityki jest wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach:

który przyczynia się do budowania wizerunku Spółki jako firmy zarządzanej profesjonalnie oraz optymalnie gospodarującej dostępnymi zasobami.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki oraz ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Realizując założenia przyjęte w polityce oraz wykorzystując posiadane zasoby, chcemy produkować nowoczesną, czystą i bezpieczną energię, umożliwiającą konkurowanie na rynku. Polityka ZSZ jest odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji, a także jest znana i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki oraz udostępniona dla stron zainteresowanych.

Prezes Zarządu
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Krzysztof Zalewski

Jastrzębie-Zdrój, 10.12.2020 r.