Jak oszczędzać ciepło

Ogrzewaj mądrze!

Nie zasłaniaj kaloryfera!

Korzystaj ze sprawnych grzejników!

Kontroluj temperaturę w pomieszczeniu!

Wietrz intensywnie i krótko!

Obniżaj temperaturę, gdy jej nie potrzebujesz!