Pracownicy

Pracownicy

Największym potencjałem firmy są ludzie, którzy swoim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami zasilają spółkę w energię oraz wszechstronną wiedzę. To oni tworzą unikalną kulturę każdej organizacji i budują jej pozycję na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces biznesowy zależy m.in. od ich zaangażowania i zadowolenia z miejsca pracy. Jesteśmy cenionym pracodawcą w regionie, działającym na rynku od wielu lat.

Dobre miejsce pracy

Naszym priorytetem jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez budowanie marki pracodawcy z wyboru, zarówno dla pracowników już zatrudnionych, jak i przyszłych. Stwarzamy również takie warunki pracy, aby pozostać jedną z najbardziej konkurencyjnych firm na lokalnym rynku pracy.

Co oferujemy naszym pracownikom?

Benefity pozapłacowe

Oprócz konkurencyjnego rynkowo wynagrodzenia stałego i zmiennego, firma oferuje pracownikom szeroki zakres innych świadczeń:

Zespół PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa