Wyłaczenie turbogeneratora nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

113 MW

Wielkość ubytku [MW]

81 MW

Początek zdarzenia

2018-12-21 14:30

Koniec zdarzenia

2018-12-21 19:01