Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Celem nadrzędnym PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w zakresie ochrony środowiska jest produkcja i dystrybucja przyjaznego ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu. W tym celu spółka intensyfikuje działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych, ograniczenia produkcji odpadów, jak również ilości ścieków. Ponadto, w 2005 roku wprowadziliśmy System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą PN-EN ISO 14001, w ramach Zintegrowanego Systemem Zarządzania.

Proekologiczne instalacje – ekologiczna energia

Eliminacja gazu cieplarnianego – utylizacja metanu

Ekologiczne paliwo – biomasa

Udoskonalanie technologii – oszczędność energii

Ochrona środowiska to cel od lat zapisany w naszej misji. Dlatego też prowadzimy na bieżąco działania prośrodowiskowe poprzez: