Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

Termin składania ofert: 22.11.2022r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie: https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/368508/budowa-dwoch-kotlow-elektrycznych-wraz-z-wykonaniem-prac-zwiazanych-z-zasilaniem-w-zakladzie-jastrzebie-zdroj

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

 • Data utworzenia:

  2022-11-11 16:47:22

  Wprowadził:

  Leszek Rybak

 • Zobacz cały rejestr

 • Data utworzenia:

  2022-10-25 12:20:09

  Wprowadził:

  Joanna Wardęga

 • Data utworzenia:

  2022-09-28 15:09:18

  Wprowadził:

  Joanna Wardęga